Over Fietstijden.nl

Fietstijden.nl is een website gemaakt als hulpmiddel voor wielrenners om makkelijk hun prestaties bij te houden.

Fietstijden.nl is het broertje van Looptijden.nl. Daar waar Looptijden.nl zich helemaal op hardlopers richt, kunnen wielrenners en mountainbikers terecht op Fietstijden.nl. Achter de schermen zijn beide sites bijna identiek, wat ook betekend dat je als Fietstijden.nl gebruiker ook kunt inloggen op Looptijden.nl. Dit is vooral handig als je naast het wielrennen ook wel eens hardloopt.

Steun Fietstijden.nl

Enthousiast over Fietstijden.nl? Tip dan andere wielrenners over de site! Mocht je zelf meedoen met een wielerclub of de organisatie van een wedstrijd, dan wordt een link of vermelding naar Fietstijden.nl gewaardeerd!

Fietstijden.nl is mede mogelijk gemaakt door

Dank aan Montfoort IT voor (shirt)-sponsoring. Veel dank ook aan Bjorn van der Neut voor zijn inzet en vele tips en suggesties!

Moderators

De moderators op Fietstijden.nl helpen de kwaliteit van de toegevoegde wedstrijden te verbeteren. Moderators zijn te herkennen aan een klein icoontje achter hun naam.

Copyright bepaling

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot MeetMijnTijd en de logos van MeetMijnTijd, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij MeetMijnTijd. MeetMijnTijd behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berustend uitsluitend bij MeetMijnTijd. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MeetMijnTijd is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website.

MeetMijnTijd heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van MeetMijnTijd, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

MeetMijnTijd heeft tevens het recht om - tenzij anders overeengekomen met auteurs - ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen. Dit geldt voor tekst-, muziek- en beeldmateriaal.

Fietstijden.nl op Facebook