Onderbouwing van de trainingsschema's

Slim trainen, hard fietsen

In opdracht van Fietstijden.nl heeft Athletic Performance Support (APS) een trainingsgenerator ontwikkeld. Dit is een trainingsprogramma waarmee je slim kunt trainen. Het programma is volledig gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke opvattingen over trainen. En het trainingsgemak heeft in het programma ook alle aandacht gekregen.

Slim training

Als fietser is het een uitdaging je sportprestatie flink te verbeteren. Bij de gebruikelijke trainingsprogramma’s moet je daarvoor heel wat keren per week trainen. Dat is voor de meesten van ons echter niet mogelijk. Gelukkig is het nu mogelijk tot grotere fietsprestaties te komen met slechts een paar keer per week Slim Trainen.

Wetenschappelijke onderbouwing

Een goed trainingsprogramma moet aan meerdere eisen voldoen. Op de eerste plaats moet het zowel overtraining als ondertraining voorkomen. Het moet dus zorgen voor de juiste verhouding tussen arbeid en rust (Meeusen et al., 2006). Daarnaast moet een trainingsprogramma ook de trainingsintensiteit reguleren, zodat de trainingsprikkel zijn maximale effect bereikt (Laurens & jenkins, 2002).

Maar niet alleen de verhouding tussen arbeid en rust en de regulatie van de intensiteit zijn belangrijk voor een goed trainingsprogramma. Volgens Zuko et al. (2002) is het aanbieden van diversiteit in trainingsvormen binnen een specifieke sport (in dit geval dus fietsen) bevorderend voor een goede trainingsprikkel. En tot slot weten we uit onderzoek van Stepto et al. (1999) dat hoogintensieve intervaltrainingen eveneens stimulerend zijn voor de fietsprestaties.

Hard fietsen

Aan het eind van je trainingsprogramma is het dan weer raadzaam eventuele opgebouwde vermoeidheid weg te nemen door op tijd je trainingsarbeid te verminderen(in vakjargon tapering genoemd). Muyjka et al. (2003) beschrijft in zijn onderzoek hoe de laatste periode voorafgaand aan je sportprestatie er het beste uit kan zien.

Voor het reguleren van de trainingsintensiteit maakt de Trainingsgenerator gebruik van de Talk test (Recalde et al., 2002). Deze Talk test is goed gevalideerd bij diverse wetenschappers voor de bepaling van de ventilatiedrempel (Goode et al.,1998; Dehart-Beverley et al., 2000; Persinger et al., 2004).

Al deze wetenschappelijke bevindingen zijn geïntegreerd in de door ons ontwikkelde Trainingsgenerator. Daarmee biedt de Trainingsgenerator je een optimale weg richting jouw sportprestatie.

Bekijk de trainingsschema's

Referentielijst

  • Dehart-Beverley M, Foster C, Porcari JP, Fater DCW, Mikat RP. Relationship between the talk test and ventilatory threshold. Clin Exerc Physiol. 2000,(2),34–38.
  • Goode RC, Mertens R, Shaiman S, Mertens J. Voice, breathing and the control of exercise intensity. Adv Exptl Med Biol. 1998,450,223–229.
  • Laurens, P. B., and D. G. Jenkins. The scientific basis for highintensity interval training: optimising training programmes and maximising performance in highly trained endurance athletes. Sports Med,2002, 32,53–73.
  • Meeusen R, Duclos M, Gleeson M, Rietjens G, Steinacker J, Urhausen A, Prevention diagnosis and treatment of the overtraining syndrome. European Journal of Sport and science, 2006, 6(1), 1-14
  • Mujika I & Padilla S, Scientific Bases for Precompetition Tapering Strategies, Medicine & Science in Sports & Exercise, 2003, 03, 3507-1182
  • Persinger R, Foster C, Gibson M, Fater DCW, Porcari JP. Consistency of the talk test for exercise prescription. Med Sci Sports Exerc. 2004,36,1632–1636.
  • Recalde PT, Foster C, Skemp KM, et al. The talk test as a simple marker of ventilatory threshold. S Afr J Sports Med. 2002,9:5–8.
  • Stepto, Nigel K, Hawley, John A. Dennis, Steven C, Hopkins, Will G, Effects of different interval-training programs on cycling time-trail performance Medicine & Science in Sports & Exercise: 1999, 31(5),736-741 Voelker SA, Foster C, Porcari JP, Skemp-Arlt KM, Brice G, Backes R. Relationship between the talk test and ventilatory threshold in cardiac patients. Clin Exerc Physiol. 2002,4,120–123.
  • Voelker SA, Foster C, Porcari JP, Skemp-Arlt KM, Brice G, Backes R. Relationship between the talk test and ventilatory threshold in cardiac patients. Clin Exerc Physiol. 2002,4,120–123.
  • Zuko N. Kubukeli, Timothy D. Noakes and Steven C. Dennis, Training Techniques to Improve Endurance Exercise Performances, Sports Med 2002, 32, (8), 489-509

Fietstijden.nl op Facebook